Pomnik modelu europejskiego

Europejski skromny pomnik – pierwszy tutaj … Jest fajnie.